พาชม 37 ไอเดีย “ชั้นลอยห้องนอน” เหมาะกับบ้านหลังเล็ก

การทำชั้นลอยเป็นห้องนอน เป็นอีกหนึ่งไอเดียสร้างสรรค์ ที่นอกจากจะช่วยให้ห้องนอนสวย น่าพักผ่อนแล้ว ยังช่วยแบ่งพื้นที่ในห้องนอนให้เป็นระเบียง น่าใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยในวันนี้เราก็ได้รวบรวม 37 ไอเดีย ชั้นลอยห้องนอน ที่น่านำไปประยุกต์ใช้กับห้องนอนบ้านตนเอง